5/5

SAMOYED

5/5
5/5

A Gift For Melody Samssie

5/5
5/5

Mioty Pushkina

5/5
Hodowla Melody Samssie
POLSKA
Data ur. 1.05.2023 r.
2 pieski, 2 suczki
Ojciec: Alkhabor Almira A GIFT FOR MELODY SAMSSIE
Matka: Melody Samssie AMAZING CANDY
Własność: Melody Samssie
Własność: Melody Samssie
Hodowla Snowball Kingdom
POLSKA
Ciąża potwierdzona badaniem USG
Ojciec: Alkhabor Almira A GIFT FOR MELODY SAMSSIE
Matka: CYNTHIA WHITE FLOWER Tujowy Bór
Własność: Melody Samssie
Własność: Gabriela Puchała
Hodowla Melody Samssie
POLSKA
Data ur. 06.02.2024 r.
1 piesek, 3 suczki
Ojciec: Alkhabor Almira A GIFT FOR MELODY SAMSSIE
Matka: Melody Samssie DANCING QUEEN CHACHA
Własność: Melody Samssie
Własność: Melody Samssie
EnglishPolish